Convocator Adunarea Generala a Asociatiei Clusterelor din Romania, 21 iunie 2022

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Președintele ASOCIAŢIEI CLUSTERELOR DIN ROMÂNIA convoacă Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot ai Asociației pentru data de 21.06.2022, ora 17.00, în Cluj-Napoca, Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative, strada Valea Chintăului, nr. 1, cod poștal 400227, județul Cluj, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Raport de activitate 2021 – 2022
  2. Dezbaterea cererilor de aderare/retragere ale unor membri
  3. Propuneri de activitati pentru 2022-2023
  4. Diverse

Prezentul Convocator se va transmite prin poștă electronică newsletter și se va afișa pe site-ul web al Asociației.

În cazul în care în data de 21.06.2022 nu se îndeplinesc condițiile de validitate pentru desfășurarea Adunării Generale prevăzute de Statutul Asociației, cât și de prevederile legale în materie, Adunarea Generală a membrilor Asociației se reconvoacă pentru data de 05.07.2022, la ora 11.00, în format online.

Participarea se face prin reprezentantul legal desemnat în relația cu Asociația Clusterelor din România sau prin împuternicitul ce va avea asupra sa un mandat ce va indica limitele acestuia.

Pentru relații suplimentare, cei interesați pot apela urmatorul numar de telefon: 0723531741, persoană de contract dl Flaviu Iorgulescu.

 

Daniel Coșniță

Președinte Asociația Clusterelor din România

 

CONVOCATOR AG CLUSTERO