Convocator Adunarea Generala a Asociatiei Clusterelor din Romania, 24 septembrie 2021

In conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Președintele ASOCIAŢIEI CLUSTERELOR DIN ROMÂNIA convoacă Adunarea Generala a membrilor cu drept de vot ai Asociației pentru data de 24.09.2021, ora 11.00 in Sfântu Gheorghe, Hotel Parc, strada Gábor Áron 12-14, cod poștal 520008, județul Covasna, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Raport de activitate 2020-2021
2. Alegerea președintelui, a membrilor Consiliului Consultativ și a membrilor Consiliului Director
3. Dezbaterea cererilor de aderare/retragere ale unor membri
4. Aprobarea eventualelor modificări la Statut/Actul Constituiv
5. Propuneri de activitati pentru 2021-2022
6. Diverse

Prezentul Convocator se va transmite prin posta electronica newsletter si se va afisa pe site-ul web ala Asociatiei.

In cazul in care la Adunarea Generala veti participa printr-un alt reprezentant (din cadrul propriei organizatii sau al unui alt membru) decat cel oficial inscris in actul constitutiv/statutul CLUSTERO, acesta va avea asupra lui o imputernicire scrisa care sa prevada  clar limitele mandatului in care actioneaza.

In cazul in care in data de 24.09.2021 nu se indeplinesc conditiile de validitate pentru desfasurarea Adunarii Generale prevazute de Statutul Asociatiei, cat si de prevederile legale in materie, Adunarea Generala a membrilor Asociatiei se reconvoaca pentru data de 08.11.2021, la ora 11.00 în format online.

Adunarea Generala se desfasoara in contextul mai amplu al European Sustainable Development Week, prilej cu care la Sf Gheorghe se desfasoara o serie de evenimente tematice dedicate bioeconomiei (atasat). Va invitam sa participati!

In afara Adunarii Générale, intalnirea noastra este un bun prilej pentru a discuta urmatoarele:

  • Noul Call POC dedicat clusterelor de inovare;
  • Clusterele in noua etapa de programare;
  • Diverse proiecte si initiative ale unor clustere membre.

 

Daniel Coșniță
Președinte Asociatia Clusterelor din România

 

Convocator AG CLUSTERO, 24 septembrie 2021

ESDW Week Covasna